Πληροφορίες Νομικού Περιεχομένου

Όροι Χρήσης

Η επίσκεψη / χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του «www.thenoirprojectmovie.org»  από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη / χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να διακόψει την πλοήγηση ή/και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της «www.thenoirprojectmovie.org», μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του «www.thenoirprojectmovie.org» οφείλει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο.

Σκοπός

Το «www.thenoirprojectmovie.org» αποτελεί την αυτόνομη ηλεκτρονική πλατφόρμα χρηματοδότησης από το πλήθος (Crowdfunding) της παραγωγής της κινηματογραφικής ταινίας «thenoirprojectmovie».

Το «www.thenoirprojectmovie.org» απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα, που έχουν την εκ του νόμου αναγκαία δικαιοπρακτική ικανότητα, προκειμένου να ενεργήσουν τις συναλλαγές υποστήριξης, που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση του «thenoirprojectmovie». Με τη συμμετοχή στο Crowdfunding, ο εκάστοτε χρήστης βεβαιώνει ότι έχει την ως άνω απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Για να γίνετε υποστηρικτής,  θα πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα. Προκειμένου να υποστηρίξετε το «thenoirprojectmovie», επιλέξτε ένα από τα ποσά, που αναφέρονται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Στην συνέχεια, θα οδηγηθείτε στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών του Paypal. Δεν χρειάζεται να έχετε λογαριασμό Paypal για να ολοκληρώσετε την χορηγία σας. Από τη στιγμή που θα επιλέξετε να γίνετε υποστηρικτής στο «thenoirprojectmovie», η χρέωση γίνεται εκείνη την στιγμή και η υποστήριξή σας είναι ανέκκλητη και δε δύναται να ακυρωθεί, ματαιωθεί, ανακληθεί, ή καταγγελθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Υπαναχώρηση από την πράξη της βούλησής (χρηματική υποστήριξη) δεν είναι δυνατή, άλλως με τη συμμετοχή παραιτείστε ρητώς από αυτή.

Στους υποστηρικτές του «thenoirprojectmovie» και ανάλογα με το ποσό, που έχουν αυτοί διαθέσει, το «thenoirprojectmovie», από ελευθεριότητα και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης  και όχι ως αντάλλαγμα, θα παραχωρεί τις εκάστοτε περιγραφόμενες προσφορές (δώρα). Τα ως άνω δώρα θα αποσταλούν στους υποστηρικτές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ταινίας και την πρώτη δημόσια προβολή της (επίσημη πρεμιέρα).

Το «www.thenoirprojectmovie.com» δεν είναι υπεύθυνο για την παράδοση των δώρων, τα οποία θα αποσταλούν ταχυδρομικά με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση κ.τ.λ.), που έχουν καταχωρήσει οι ίδιοι οι υποστηρικτές - χρήστες στην ειδική φόρμα κατά την κατάθεση της προσφοράς τους. Επιπλέον, το «www.thenoirprojectmovie.org» δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη, ζημιά ή απώλεια των δώρων κατά τη μεταφορά τους στους υποστηρικτές.

Οι δημοσιευμένες εικόνες των δώρων στην ιστοσελίδα είναι κατά προσέγγιση και εκτίμηση και, ως εκ τούτου, μη δεσμευτικές για την τελική απεικόνιση, γραφιστικό σχεδιασμό και εν τέλει εμφάνιση των οριστικών δώρων. Η τελική τους εμφάνιση, ντιζάιν και εργονομία θα προκύψει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ταινίας, καθόσον αρκετά από τα δώρα θα βασιστούν σε υλικό που θα προκύψει από τα γυρίσματα (π.χ. αφίσα ή dvd).

Οι υποστηρικτές χρηματοδοτούν το «thenoirprojectmovie» ως έχει και δε δύνανται να εκφέρουν άποψη ως προς το καλλιτεχνικό/αισθητικό/ποιοτικό σκέλος του πρότζεκτ, ούτε να εξαρτήσουν την υποστήριξή τους από σχετικές ή οιεσδήποτε άλλες αιρέσεις και όρους.

Το «thenoirprojectmovie» αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τη χρηματική υποστήριξη σε είδος, σε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες,  αποκλειστικά για την παραγωγή της κινηματογραφικής ταινίας «thenoirprojectmovie». Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την περάτωση της παραγωγής. Ωστόσο, το «thenoirprojectmovie» δεν αναλαμβάνει, έναντι των υποστηρικτών, καμιά σχετική υποχρέωση. Ειδικότερα, δεν εγγυάται την ολοκλήρωση της ταινίας, το έγκαιρο, εμπρόθεσμο, ποιοτικό αυτής και, ως εκ τούτου, δε θεμελιώνεται κανενός είδους ευθύνη (αστική, ποινική ή άλλη) του «thenoirprojectmovie» και των υπευθύνων και συνεργατών αυτού, απαλλασσομένων των τελευταίων από οιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης των υποστηρικτών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του «www.thenoirprojectmovie.org»  και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς ρυθμίσεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ανήκουν στο «www.thenoirprojectmovie.org»  ή/και στα πρόσωπα, που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που συμπεριλαμβάνονται στο «www.thenoirprojectmovie.org», έχουν τεθεί καλόπιστα. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν, εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου «www.thenoirprojectmovie.org»  και των υπηρεσιών, που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Τα λοιπά δεδομένα ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Το «www.thenoirprojectmovie.com»  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες, που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία, όμως, περίπτωση, δεν εγγυόμαστε και, κατά συνέπεια, δεν ευθυνόμαστε, ούτε για αμέλεια, για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες ρητά αρνούμαστε όλες ανεξαιρέτως. Επίσης, δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχόν περιουσιακής ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί, ενδεικτικά, να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) ή ηθικής βλάβης, από χρήστες / επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο ιστότοπο ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

Το «www.thenoirprojectmovie.org»  δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, που διαφημίζονται/καταχωρούνται στον παραπάνω ιστότοπο, καθώς και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντιθέτως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης του «www.thenoirprojectmovie.org».

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Όπως είναι ευνόητο, δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες - Ευθύνη

Το «www.thenoirprojectmovie.org» δύναται να δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό του τόπο ή στα social media σχετικά με την ταινία, δικό τους περιεχόμενο ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο, δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.

Δικαιούμαστε, ωστόσο, να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο, όπως το παραπάνω, υποπέσει στην αντίληψή μας, δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε, χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Οι χρήστες, από την πλευρά τους, μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε το υλικό, που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Το «www.thenoirprojectmovie.org»  έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο, που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε χωρίς προειδοποίηση ή να αρνούμαστε τη δημοσίευση περιεχομένου, που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα ή οιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι:

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση, το «www.thenoirprojectmovie.org» και/ή οι συνεργάτες του και οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική), που προκύπτουν από ενέργειες των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο, που έχει υποβάλει, οφείλει να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί αμελλητί.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του «www.thenoirprojectmovie.org» οφείλει να απέχει από την δια οποιασδήποτε μεθόδου ή δια οποιουδήποτε τρόπου τέλεση ή απόπειρα νομιμοποίησεως ή εμφανίσεως ως νομίμων κερδών από παράνομες δραστηριότητες ή από εγκληματικές πράξεις (money laundering).

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του «www.thenoirprojectmovie.org» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο δικτυακό τόπο ή τρίτους από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης / χρήστης – μέλος. Επαναλαμβάνεται ότι, αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση,
α) να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους.
γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο «www.thenoirprojectmovie.org»  το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

Ο επισκέπτης / χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του «www.thenoirprojectmovie.org» για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο «www.thenoirprojectmovie.org», για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του «www.thenoirprojectmovie.org», να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο επισκέπτης / χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το www.thenoirprojectmovie.org»  στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

Επιπλέον, το «www.thenoirprojectmovie.org»  δύναται να εκμισθώνει, έναντι συμφωνηθέντος αντιτίμου, σε τρίτους χώρο ή τμήμα της ιστοσελίδας του, προκειμένου αυτοί να αναρτούν διαφημίσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχουν.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του «www.thenoirprojectmovie.org»  και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του «www.thenoirprojectmovie.org»  από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του ιστότοπου www.thenoirprojectmovie.com (στο εξής «ο ιστότοπος») υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του www.thenoirprojectmovie.com παρακαλούνται να ελέγχουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο ιστότοπος συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Ο ιστότοπος δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο ιστότοπος είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του ιστότοπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Ο ιστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, επίσης, τον τύπο του φυλλομετρητή (browser), που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του www.thenoirprojectmovie.com συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του www.thenoirprojectmovie.com.

Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπος για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 

Σημείωση:

Η σύνταξη των πληροφοριών νομικού περιεχομένου πραγματοποιήθηκε από τη NOMOS Δικηγορική Εταιρία η οποία διέθεσε δωρεάν τη νομική της υποστήριξη για τους σκοπούς του The Noir Project.

ΝΟΜΟS Δικηγορική Εταιρία
Βαλαωρίτου 1
546 26 Θεσσαλονίκη
Τ +30 2310 239 104
F +30 2310 222 405

www.nomos.gr